Selkokieliset uutiset

  • tehnyt
Ikääntynyt mies lukee sanomalehdestä urheilu-uutisia.

Selkokieliset uutiset on laadittu selkokielellä, joka on yleiskielestä mukautettu kielen muoto. Selkokieli on helppo suomen kielen muoto. Se on ymmärrettävämpää ja luettavampaa kuin yleiskieli, sillä sen sisältöä, rakennetta ja sanastoa on mukautettu. Selkokieli on suunnattu ihmisille, joiden on vaikeaa ymmärtää yleiskieltä. Selkokielestä hyötyvät esimerkiksi suomen kieltä vieraana kielenä opiskelevat sekä kehitysvammaiset, muistisairaat ja lukemisen vaikeudesta kärsivät ihmiset.

Selkokieliset uutiset vastaavat sisällöltään normaaleja uutisia

Selkokielisten uutisten asiasisällöt ovat samat kuin yleiskielistenkin uutisten. Kielen rakenne on helpompaa kuin yleiskielessä, sillä selkokielessä käytetään helppoja sanoja ja lauseita. Käytetty sanasto on yleisesti tunnettua, vierasperäisiä sanoja kartetaan. Lauserakenteet ovat yksinkertaisia, asiat kerrotaan helposti hahmotettavina kokonaisuuksina yksi asia kerrallaan. Asiat pyritään kertomaan käytännöllisten esimerkkien avulla.

Selkokielessä on kolme eri tasoa: helppo selkokieli, perusselkokieli ja vaativa selkokieli. Kohderyhmä määrittää sen, millaista selkokieltä käytetään. Esimerkiksi kotimaan uutiset Selkosanomat -lehdessä on perusselkokieltä, kun taas Selkosanomat kuvilla -julkaisu on helppoa selkokieltä, jossa kuvien avulla kerrotaan uutisista. Vaativa selkokieli lähenee yleiskieltä, sillä se on vain hivenen helpompaa.

Selkokielisistä uutisista voi hyötyä jokainen

Toisinaan yleiskielinen teksti voi olla kimuranttia, varsinkin uuden asian yhteydessä. Selkokielisistä julkaisuista saa nopeasti lukaistuna uutiskatsauksen tarvitsematta juuttua vaikeisiin vierassanoihin. Selkokeskus julkaisee Selkosanomat -sanomalehteä. Ylen uutisia selkosuomeksi voi lukea Yleisradion verkkosivulta. Lisäksi Ylellä on Selkouutiset TV1:ssä arkipäivisin kello 16.40 (paitsi kesällä) sekä joka päivä selkokieliset uutiset Radio Suomessa kello 21.12.

Avainsanat: